بستن

آیمارکتور

cometogether-billboardj
تبلیغات

مجلات و تبلیغات محیطی؛ بهترین کانال‌های تبلیغات

در سراسر جهان، مردم همچنان به تبلیغات رسانه‌ای قدیمی همچون مجلات، تبلیغات محیطی، روزنامه و تلویزیون اعتقاد بیشتری دارند. درواقع این روش‌ها، البته به جز رادیو، بیش از 50 درصد
بیشتر بخوانید