بستن

آگهی تلویزیونی

Teleclub-Interruptions-Campaign-3

تبلیغات برای نمایش بی‌تبلیغی : بدون پیام بازرگانی

عمده‌ترین منبع درآمد شبکه‌های تلویزیونی، نمایش آگهی تبلیغاتی در بین برنامه‌های تلویزیونی است. از آنجایی که این موضوع یکی از معضلات مخاطبین برای تماشای برنامۀ مورد علاقه‌شان شده است، یک
بیشتر بخوانید