در ابتدای این مطلب بد نیست با استراتژی جذب مخاطب هدفمند یا Lead Generation آشنا شویم. تغییر رویکرد بازاریابی قدیم از ارسال پیام برای مشتری و جلب مشتری به نوع...