بستن

المپیک سوشی

pg-olympic
تبلیغات

تبلیغات پروکتر اند گمبل در المپیک سوشی همۀ مدال‌ها را از آن خود کرد

المپیک زمستانی سوشی از ابتدا با حوادث جالبی روبرو شد. از موضوعات سیاسی بگیرید تا مشکلات فنی همانند روشن نشدن یکی از حلقه‌های المپیک! اما از مقوله‌هایی که در المپیک
بیشتر بخوانید