بستن

ایستگاه اتوبوس

Pepsi-Unbelievable-Bus-Shelter-by-AMV-1-640×344
بازاریابیتبلیغاتموضوع

پپسی یک ایستگاه اتوبوس شگفت‌انگیز راه انداخت

پپسی برای تبلیغ محصول پپسی مکس Pepsi Max خود دست به پیاده‌سازی یک ایدۀ جالب زده است. پپسی در یکی از ایستگاه‌های اتوبوس در لندن، با نصب یک تابلو و
بیشتر بخوانید