بستن

با درآمدترین شرکت دنیا

alphabet-logo-970-80-150×150.jpg
مقاله

آلفابت لقب با‌ارزش‌ترین شرکت دنیا را از اپل Apple ربود!

دیگر شرکت اپل با‌ارزش‌ترین شرکت دنیا نیست. مجموعه آلفابت که حال صاحب شرکت گوگل Google است توانست با ارزشی برابر با 558 میلیارد دلار آمریکا جایگاه با‌ارزش‌ترین شرکت دنیا را
بیشتر بخوانید