بستن

برنده جایزه امی

apple-misunderstood-hed-2014
تبلیغاتموضوع

اپل Apple برنده جایزه امی Emmy Awards برای بهترین آگهی تبلیغاتی شد

اپل در سال‌های گذشته فراز و نشیب‌های زیادی در زمینه تبلیغات داشته است اما در سال گذشته این روند رو به بهبودی گذاشت. آگهی تبلیغاتی اپل با نام «Misunderstood» که
بیشتر بخوانید