بستن

برگر گینگ

burger-king-hovertray-43485
بازاریابی

سینی پرنده در رستوران‌های برگر گینگ BurgerKing

یکی از مشکلات در رستوران‌های شلوغ، معطل ماندن برای خالی شدن میز است. این مورد حتی می‌تواند منجر به نارضایتی مشتری و عدم مراجعه مجدد به رستوران گردد. رستوران برگر
بیشتر بخوانید