بستن

تبلیغ بیلبورد

festival-magie-quebec-balai-magique4-640×353
بازاریابیتبلیغات

بیلبوردهای جادویی برای معرفی فستیوال شعبده‌بازی

با شروع فستیوال شعبده‌بازی در شهر کبک كانادا Le Festival de Magie de Québec، تبلیغات محیطی برای معرفی این فستیوال نیز حال‌و‌هوای دیگری داشت. در این تبلیغات از دو نوع
بیشتر بخوانید