بستن

روزنامه هفت صبح

مقاله

جبهه متحد علیه بازار دیجیتالی ها! ( تاثیر ورود اپلیکیشن ایرانی بر صنوف سنتی)

صنوف اقتصاد سنتی به شکل عیان به موضع گیری علیه کسب و کار پر رونق اینترنتی پرداخته اند. روزشان می رسد؟ «اپليکيشن ديوار را خراب مي‌کنم.» شايد از خواندن اين
بیشتر بخوانید