بستن

روز زمین

applebanner
موضوع

اپل در روز زمین سامسونگ را به کپی‌بردای تشویق کرد!

اپل از آن دسته شرکت‌هایی است که همیشه سعی کرده در تمامی زمینه‌ها پیش‌رو باشد، حتی در زمینه انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر. کسب مقام نوآورترین شرکت در زمینۀ انرژی‌های پاک
بیشتر بخوانید