بستن

نسل هزاره

مقاله

نگاهی اجمالی به آنچه در ذهن نسل هزاره ای ها می‌گذرد و ترجیحات آن‌ها در مواجهه با برندها و فناوری

Generation-Y-Employee-Recognition
برای بررسی طرز فکر نسل هزاره ابتدا باید نگاهی به دورانی که آن‌ها زندگی می‌کنند، بی‌اندازیم. برای بسیاری، فناوری دیجیتال
بیشتر بخوانید