بستن

نسل وای

socialnetwork-google-130417
برندینگ

باحال‌ترین برندها و شبکه‌های اجتماعی از نظر نوجوانان کدام هستند؟

استفاده باحال‌ترین برندها و شبکه‌های اجتماعی در تیتر بالا به این منظور است که مخاطبین نظرسنجی از بین 1100 نوجوانان 13 تا 17 ساله در خصوص 122 برند بوده است
بیشتر بخوانید