Tag "وفاداری مشتریان"

بازاریابی بدون نظر

باشگاه مشتریان یا برنامه وفاداری مشتریان

باشگاه مشتریان ؛کلمه‌ای که از کسب وکارهای در حال توسعه بسیار به گوش می‌رسد و پیشنهادات شرکت‌هایی مشاوره ایرانی که در نهایت به فروش یک نرم افزار ختم می‌شود. در

بازاریابی بدون نظر

رازهایی برای سپاسگزاری از مشتریان کسب‌وکار

روز شکرگزاری و تعطیلات کریسمس نزدیک است و در اکثر نقاط دنیا در این روز خانواده‌ها در کنار یکدیگر جمع می‌شوند و بخاطر اینکه یکسال دیگر از عمرشان می‌گذرد از