بستن

ویدئوی فرار از جنگل

فرار از جنگل کمپین پارتیزانی یونیلیور
بازاریابی

کمپین پارتیزانی یونیلیور ؛ خداحافظی با جنگل و فرار به خیابان

شرکت یونیلیور Unilever دارنده برندهایی از جمله axe ,dove ,lux ‍,persil ,comfort ,omo ,Lipton ,rexona ,magnum است. این برند در آخرین فعالیت بازاریابی خود و ادامه همکاری با سازمان WWF
بیشتر بخوانید