بستن

پوستر رانندگی

banner-ford
تبلیغاتموضوع

فورد در مورد پیامک زدن در هنگام رانندگی هشدار می‌دهد

یکی از اصلی‌ترین عوامل تصادفات درون شهری پیامک زدن در هنگام رانندگی توسط رانندگان است. فورد Ford در راستای مسئولیت اجتماعی خود، با طراحی و انتشار چندین پوستر، توجه رانندگان
بیشتر بخوانید