بستن

کمپین بازاریابی پارتیزانی

بازاریابیتبلیغاتموضوع

بازاریابی پارتیزانی از مینی : چرا شما دو پا احتیاج دارید؟

mini
کمپین بازاریابی پارتیزانی یا اصطلاحاً Guerrilla marketing به روش‌های نامتعارف بازاریابی گفته می‌شود که با حداقل هزینه ممکن حداکثر توجه
بیشتر بخوانید