بستن

کمپین کوکاکولا

Happiness-Without-Borders
بازاریابیبرندینگتبلیغات

یک لحظه شادی بین پاکستان و هند با کوکاکولا

دو کشور همزبان هندوستان و پاکستان از نظر فرهنگی بسیار به یکدیگر شبیه‌اند ولی به علت اختلافات سیاسی - مذهبی که در چند دهۀ اخیر شاهد آن بودند، باعث بروز
بیشتر بخوانید