بستن

Guerrilla marketing

بازاریابیتبلیغاتموضوع

بازاریابی پارتیزانی از مینی : چرا شما دو پا احتیاج دارید؟

mini
کمپین بازاریابی پارتیزانی یا اصطلاحاً Guerrilla marketing به روش‌های نامتعارف بازاریابی گفته می‌شود که با حداقل هزینه ممکن حداکثر توجه
بیشتر بخوانید
Guerilla_marketing-imarketor
بازاریابیتبلیغاتموضوع

عملكرد بازاریابی چریکی یا پارتيزانی Guerrilla Marketing

حتماً به دفعات واژه بازاریابی چریکی یا بازاریابی پارتیزانی (Guerrilla Marketing) را شنیده‌اید و چه بسیار افرادی كه از واژۀ بازاریابی چریکی در مورد كمپین‌های تبلیغاتی و بازاریابی خود استفاده
بیشتر بخوانید