بستن

Indiana Jones

صخره-نوردی-در-فروشگاه-لباس-main
بازاریابیبرندینگ

تبلیغات ویروسی حاصلِ صخره نوردی در فروشگاه لباس

فروشگاه لباس برند The North Face در یک برنامه بازاریابی مشتریان خود را در یک موقعیت مهیج قرار می‌دهد. مشتریان هنگامیکه به یکی از بخش‌های لباس زمستانی فروشگاه پا می‌گذارند،
بیشتر بخوانید