بستن

kleenex

share-care-kleenex-banner
بازاریابیبرندینگ

کمپین دستمال کاغذی کلینکس : توجه به دیگران

کلینکس Kleenex در راستای اهداف مسئولیت اجتماعی سازمانی CSR خود دست به انجام یک تحقیق اجتماعی social experiment جالب زده است. در این کمپین که بانام "به اشتراک گذاشتنِ مراقبت"
بیشتر بخوانید