بستن

mcdonald

دومین کمپین تبلیغاتی  مک‌دونالدز با پیکتوگرام‌ ۱
تبلیغات

دومین کمپین تبلیغاتی مک‌دونالد با پیکتوگرام‌ Mcdonalds

پس از کمپین تبلیغاتی مک‌دونالد با پیکتوگرام‌ در سال 2014 و بازخوردهای مثبت آن ( مراجعه به مطلب گذشته )، مک‌دونالدز در سال 2015 نیز با تغییراتی در پیکتوگرام‌ های تبلیغاتی
بیشتر بخوانید
بازاریابیتبلیغاتموضوع

کمپین خیریه مک‌دونالدز با رویکرد صرفه‌جویی

McDonalds-Take-it-off
معمولاً به‌شکل مستمر شاهد تبلیغات و کمپین‌های نوع‌دوستانه از کوکاکولا و مک‌دونالدز هستیم؛ اما این‌بار نوبت مک‌دونالدز McDonald's است که
بیشتر بخوانید