بستن

mini

mini
بازاریابیتبلیغاتموضوع

بازاریابی پارتیزانی از مینی : چرا شما دو پا احتیاج دارید؟

کمپین بازاریابی پارتیزانی یا اصطلاحاً Guerrilla marketing به روش‌های نامتعارف بازاریابی گفته می‌شود که با حداقل هزینه ممکن حداکثر توجه مخاطب و بازخورد را کسب کند. در این نوع بازاریابی
بیشتر بخوانید