قهوه شما را عوض می‌کند

یک آژانس تبلیغاتی به نام Inhalt&Form Zurich یک سری تبلیغ ساده و زیبا را در قالب یک کمپین تبلیغاتی برای یک شرکت تولید قهوه به نام The Black & Blaze Coffee Roasting Company طراحی کرده است.

شعار تبلیغاتی این کمپین ” قهوه شما را عوض می‌کند ” یا “Coffee turns you” است. ایده سادۀ این کمپین برگرفته از یک فنجان قهوه به همراه دو علامت بسیار متضاد از هم هست.
برای مثال + در برابر – و یا 0 در برابر 100 و نشان می‌دهد که با نوشیدن یک فنجان قهوه حال شما چقدر تغییر می‌کند.

در زیر به پوسترهای این کمپین نگاهی می‌اندازیم:
ins_bb_01_2400
ins_bb_02_2400
ins_bb_03_2400
ins_bb_04_2400
ins_bb_05_2400