کیت کت ستاره‌های بیلبوردهای تبلیغاتی را به استراحت دعوت کرد Kit Kat

مدل‌ها و ستاره‌های استفاده شده در تصاویر تبلیغاتی که به گونه‌ای حال‌و‌هوای تبلیغ و برند را تداعی می‌کنند نیز زمانی را برای استراحت نیاز دارند.
کیت کت Kit Kat در ادامه کمپین خود با نام « استراحت کن Have a break » با درخواست از برندهای مطرح از آن‌ها خواسته تا به مدل‌های تبلیغاتی خود استراحت دهند.
2015-07-18_173209مطالعه بیشتر: بیلبورد ماساژور کیت کت

در این طرح تبلیغاتی کیت کت، بسیاری از تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی در یکی از شهرهای کلمبیا را که در آن مدلی مشاهده می‌شد را با توافق برند اصلی از نو عکاسی کرد. با این تفاوت که در تبلیغ جدید، مدل با یک شکلات کیت کت به استراحت دعوت شده بود! همچنین در کنار هر تابلو به مخاطبین بیلبورد کیت کت رایگان اهدا می‌شد.
Kitkat-137748-detailp
کمپین استراحت کن از کیت کت با رویکردی بسیاری عالی در حال جا انداختن شکلات کیت کت بعنوان مفهومی برای رفع خستگی، فرای یک میان وعده و حتی یک وعده غذایی چاق‌کننده است.