بستن

راضیه غنجی

narration-banner-1

گویندگی در تیزر تبلیغاتی ؛ مردم شنیده‌های قاطعانه را باور می‌کنند

در روابط میان‌فردی گوش دادن اهمیت بسیار زیادی دارد، آنقدر که محبوبیت بسیاری از آدم‌ها در زندگی ما به این دلیل است که آنها حرف‌های ما را به خوبی گوش
بیشتر بخوانید