بستن

نیما شفیع‌زاده

تخم مرغ اینستاگرام
مقاله

تخم‌مرغ مشهور اینستاگرام ترکی قابل تأمل در اینترنت

ماجرای تخم‌مرغ مشهور اینستاگرام به کجا ختم شد؟ شکافی درخور تأمل در اینترنت یا صرفاً ترکی روی تخم مرغ؟ در طی هفته‌های گذشته، دربارۀ تخم‌مرغ معروف اینستاگرام که رکورد جهانی
بیشتر بخوانید