فرهنگ‌سازی

فروشگاه‌های زنجیره‌ای از فرهنگ‌سازی تا مشتری‌مداری

فروشگاه‌های زنجیره‌ای قدمتی سیصد ساله دارند و از زمانی که برای تأسیس‌شان قوانین و ضوابطی تعیین شده‌است حدوداً صد سال می‌گذرد؛ در ایران نیز این نوع فروشگاه‌داری با تعاونی سپه...

زمان مطالعه 3 دقیقه