" ما بسیار شگفت‌زده می‌شویم وقتی می‌بینیم مردم با آیپد چه کارهایی می‌کنند، سرودۀ شما چه خواهد بود؟ به تازگی تیزر تبلیغاتی اپل در تلویزیون آمریکا با نام « سرودۀ...