دیجیتال مارکتینگ

آیمارکتور ؛ اخبار کمپین بازاریابی ، تبلیغات و برندینگ

آیمارکتور iMarketor به عنوان رسانه مستقل به بررسی و ارائه آخرین اخبار مربوط به کمپین های بازاریابی و تبلیغاتی و برندینگ و دیجیتال مارکتینگ می‌پردازد.