سال 2014 اگرچه با معرفی iPhone6 و خاطرات خم شدن آن برای اپل به پایان رسید ولی در ابتدای سال 2015 اپل توانست با فروش نیم میلیارد دلار اپلیکیشن در...