آژانس تبلیغاتی اگیلوی

آژانس تبلیغاتی اگیلوی به همکاری با اینفلوئنسر با تصاویر ادیت شده پایان می دهد

آژانس تبلیغاتی اگیلوی دیگر با اینفلوئنسر‌هایی که بدن یا چهره خود را برای تبلیغات ادیت می‌کنند، همکاری نخواهد کرد. آژانس تبلیغاتی اگیلوی انگلستان زین پس…