آگهی تلویزیونی

تبلیغات برای نمایش بی‌تبلیغی : بدون پیام بازرگانی

عمده‌ترین منبع درآمد شبکه‌های تلویزیونی، نمایش آگهی تبلیغاتی در بین برنامه‌های تلویزیونی است. از آنجایی که این موضوع یکی از معضلات مخاطبین برای تماشای برنامۀ مورد علاقه‌شان شده است، یک...

زمان مطالعه 2 دقیقه

آیا بینندۀ تلویزیون فدای سیاست‌های جذب آگهی در رسانۀ ملی می‌شود؟

تبلیغات در تلویزیون با توجه به تعداد مخاطب و ظریب نفوذش همیشه درصدر رسانه‌های تبلیغاتی قرار می‌گیرد و همیشه جزو گرانترین نوع تبلیغات محسوب می‌شوند . اما تبلیغات تلویزیونی به...

زمان مطالعه 4 دقیقه