بستن

استراحت کن

KitKat_TheDayAdvertisingHadaBreak15
تبلیغات

کیت کت ستاره‌های بیلبوردهای تبلیغاتی را به استراحت دعوت کرد Kit Kat

مدل‌ها و ستاره‌های استفاده شده در تصاویر تبلیغاتی که به گونه‌ای حال‌و‌هوای تبلیغ و برند را تداعی می‌کنند نیز زمانی را برای استراحت نیاز دارند. کیت کت Kit Kat در
بیشتر بخوانید