بستن

ایزو 26000

Panasonic Treeplanting (1)
برندینگموضوع

مسئولیت اجتماعی شرکتی پاناسونیک در حوزه درختکاری Panasonic

مسئولیت اجتماعی شرکتی یا CSR از جمله تعهدات شرکت‌ها و برندهای مطرح در جهان است که در قالب ایزو 26000 نیز عنوان می‌شود. مسئولیت اجتماعی شرکتی سبب می‌شود تا شرکت‌های
بیشتر بخوانید