میزان سفارش از طریق ایمیل و به دنبال آن میزان درآمد از هر ایمیل پایین آمده‌اند. با توجه به گزارش سرویس بازاریابی Experian در سه‌ماهه‌ی دوم (Q2) سال 2015 میزان...