بستن

بازاریابی پارتیزانی

nba-atm-hed-2016
بازاریابی

بلندترین دستگاه خودپرداز بانک و مسابقه بسکتبال !

همه بانک‌ها تلاش می‌کنند تا خدمات خود را هرچه ساده‌تر و آسان‌تر در اختیار مشتریان خود قرار دهند. یکی از این ابزارها که بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد، دستگاه خودپرداز
بیشتر بخوانید