برندهای صنایع لبنی در اینستاگرام

بررسی وضعیت برندهای صنایع لبنی در اینستاگرام – دوره اول – اردیبهشت 1398

در سال‌های اخیر بسیاری از شرکت‌های ایرانی وارد حوزه بازاریابی دیجیتال یا دیجیتال مارکتینگ شده‌اند و با توجه به محدودیت شبکه‌های اجتماعی مهمی چون فیسبوک…