برند لگو

مصاحبه اختصاصی با مدیر رسانه‌های اجتماعی لگو LEGO: لارس زیلبرباوئر

لارس Lars Silberbauer سرپرستی بخش پژوهش و رسانه‌های اجتماعی Social Media گروه لگو Lego را برعهده دارد؛ او همچنین گرداننده بخش رسانه‌های اجتماعی و استراتژی پژوهشی شرکت مشهور و نوآور...

زمان مطالعه 6 دقیقه

روز اول گردهمایی بازاریابی جهانی در تهران برگزار شد Global marketing summit 2015

« گردهمایی بازاریابی جهانی » یا Global marketing summit 2015 با حضور مدیران عالی‌رتبه و مجرب بین‌المللی روز شنبه ۳۰ آبان‌ماه 1394 در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران...

زمان مطالعه 2 دقیقه