بیلبورد خلاقانه

بیلبورد خلاقانه در ایران فقط از کادر بیرون می‌زند

تابلوهای دیواری قدمتی به اندازۀ نسل بشر دارد و می‌توان پیدایش آنها را از زمان ثبت نقوش انسان‌های اولیۀ غارنشین حساب کرد و تحولش را در نقاشی‌های رنگی مصریان دانست. اما شروع...

زمان مطالعه 3 دقیقه