تبلیغات دور زمین دیجی کالا ، اسنپ و کافه بازار در بازی خانگی رئال مادرید به بک سوژه مورد بحث تبدیل شده که اولا چگونه این تبلیغات انجام شده و...