در شهریور سال 93 بود که اولین سرویس درخواست تاکسی اینترنتی ایران با نام تاکسی یاب که بعدها به اسنپ تغییر نام داد، در مناطقی از تهران شروع به کار...