بستن

حفاظت از محیط زیست

خرس قطبی-در-لندن polar-Bear-in-London-1
بازاریابیتبلیغات

حضور یک خرس قطبی در میان مردم لندن

در چند روز اخیر یک خرس قطبی بزرگ در خیابان‌های لندن در بین مردم حضور پیدا کرد. در این اتفاق که از طرف یک شبکه تلویزیونی بریتانیایی برنامه‌ریزی‌شده بود، این
بیشتر بخوانید