توسعه و همه‌گیر شدن فعالیت در شبکه‌های اجتماعی در ایران بسرعت در حال پیشرفت است تا جایی که شاهد تغییر روند حضور کسب‌و‌کارها از مزون‌ها و آرایشگاه‌های شخصی و بسیار...