اسنپ وارد اکوسیستم پزشک آنلاین شده و با اسنپ دکتر در حال کنار زدن رقیبان است. از سوی دیگر هاسپیتل ، پزشکت و آپ نیز در این مارکت حضور دارند....