بستن

شهرداری تهران

۸۱۸۴۰۸۷۸-۷۰۳۰۶۵۷۲
تبلیغات

نقدی بر هفته کتاب : کسی بانگ برآورد که مناسبتی نزدیک است و چنین شد که….

بزرگ میزی است. آن‌قدر بزرگ که معلوم نیست کیست از آن سر میز می‌زند بانگ که مناسبتی نزدیک است، می‌گوید شایسته است کاری انجام شود! و اما در این سر
بیشتر بخوانید