مک‌دونالد McDonald’s برای اولین بار برگر 100 درصد اورگانیک خود را با نام "McB" در فروشگاه‌های کشور آلمان به منوی خود اضافه می‌کند. برگر اورگانیک مک‌دونالد قرار است در منوی...