صبر نکنید تا روز مادر شود و به مادر خود زنگ بزنید! این شعار یک کمپین تبلیغاتی است که توسط موسسه خیریه نگهداری از کودکان بی سرپرست SOS Children's Villages...