کمپین

کمپین‌های خاموش در بازار محصولات بهداشتی و آرایشی

برخی از شرکت‌ها دست به ارائه اید‌ه‌های مارکتینگ و کمپین‌های درخور توجه‌ای می‌زنند ولی گویا هدف نهایی از کمپین در اجرای ایدۀ زیبای آن گم می‌شود! به‌مانند تیم فوتبالی که...

زمان مطالعه 3 دقیقه