بستن

fashion show

دومین کمپین تبلیغاتی  مک‌دونالدز با پیکتوگرام‌ ۱
تبلیغات

دومین کمپین تبلیغاتی مک‌دونالد با پیکتوگرام‌ Mcdonalds

پس از کمپین تبلیغاتی مک‌دونالد با پیکتوگرام‌ در سال 2014 و بازخوردهای مثبت آن ( مراجعه به مطلب گذشته )، مک‌دونالدز در سال 2015 نیز با تغییراتی در پیکتوگرام‌ های تبلیغاتی
بیشتر بخوانید